Ruská fedrácia

Povinný dresscode : nohavice a bľúza v príslušnom maskovacom vzore danej hernej strany + pokrývka hlavy.
Ostatné časti odevu je možné mať v akejkoľvek tmavej/army farbe okrem maskovacieho vzoru druhej hernej strany. Taktických doplnkov ako je napr. vesta,zbraň,... sa povinný dresscode netýka. Povinné je mať pri sebe nálepku príslušnej hernej strany s názvom čaty.

Pokrývka hlavy : šatka, klobúk, červený baret alebo prilba v maskovaciom vzore armády

Doplnkový dresscode: červená rozlišovacia páska

Armáda: tvorená jednotkami ruskej federácie a ich spojencami

Povolený maskovací vzor: ruský vzor pripadne maskovací vzor spojencov RF.

Zakázaný maskovací vzor: všetky maskovacie vzory členských krajín NATO, jednofarebné uniformy (oliva/čierna/...)

1 1 1 1 1 3 2