O akcii

RED PROBLEM ZÓNA SMRTI je už 9. pokračovanie tejto športovo brannej akcie s prvkami MILSIMu. Vďaka vaším pozitívnym ohlasom sme si každým rokom dávali vyššie ciele a tento rok to určite nebude iné. Naše odhodlanie nakoplo aj získanie hráčskej ceny v ankete od portálu RespawnSlovakia za najlepšiu viacdňovú akciu na Slovensku v rokoch 2018 a 2019.

Veríme, že táto akcia naplní naše, ale aj Vaše očakávania a spolu zažijeme nezabudnuteľný víkend, nezabudnuteľný RED PROBLEM 2020!

MINULÉ ROČNÍKY (foto) :

FB FB FB FB FB FB FB FB

BUFET počas akcie bude zabezpečené občerstvenie formou teplej a studenej stravy, nealko nápojov. Bufet bude zabezpečený na základniach herných strán v čase od 7:00 do 21:00.

TOMBOLA po záverečnom vyhodnotení akcie sa uskutoční tombola o hodnotné vecné ceny. V tombole budú vylosovaný iba účastníci, ktorí budú mať NA RUKE neporušenú identifikačnú pásku!

ROZHODCOVIA na akciu bude dozerať niekoľko rozhodcov, ktorí sa budú pohybovať po oblasti. Tak isto medzi hráčmi bude veľký počet SKRYTÝCH rozhodcov vybratých spomedzi hráčov, ktorí budú dohliadať na dodržiavanie pravidiel a scenára.

FOTO VIDEO počas akcie sa bude po celom hernom priestore pohybovať väčšie množstvo fotografov a kameramanov, ktorí budú označení ZELENÝMI reflexnými vestami a zároveň budu dozerať na dodržiavanie pravidiel. STREĽBA na tieto osoby sa trestá vylúčením z hry! Tímový fotografi sa budú môcť pohybovať po priestore iba s povolením organizátora!

TECHNIKALY na podujatí budú zabezpečené dve vozidla V3S, ktoré budú slúžiť herným stranam pri presune na misie alebo na základňu. Vlastné technikaly sú v priestore zakázané. Výnimku určuje organizátor.