TÍMOVA REGISTRÁCIA : Akcie sa môžu zúčastniť iba hráči, ktorí sú súčasťou ľubovolného tímu (4 osoby a viac). Individuálni hráči majú vstup na akciu zakázaný.

LARP/DEDINČANIA, ŽENY ZADARMO : Vstupné je pre jemnejšie pohlavie, hráčov 3. hernej strany "Dedinčanov" BEZPLATNÉ Po registrácii nie je potrebné aby uhradili registračný poplatok uvádzaný v emaile.

PLATBA : Vstupné je potrebné zaplatiť do 7 dní od dátumu registrácie na číslo účtu : SK72 8330 0000 0022 0114 2100 . V prípade, že platbu neuhradíte vaša registrácia sa zruší a je možné sa opätovne zaregistrovať v aktuálne prebiehajúcej registračnej vlne.

VRÁTENIE PLATBY : V prípade, že po zaplatení vstupného sa dozviete, že sa akcie nemôžete zúčastniť zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov tak vám vstupné v plnej sume vrátime do dňa 18.6.2020. Po tomto termíne nebude možné vrátenie vstupného. Za pochopenie ďakujeme.

PREREGISTROVANIE : V prípade, že po registrácii sa dozviete, že sa akcie nemôžete zúčastniť zo zdravotných alebo iných vážnych dôvodov tak na email ozasf@ozasf.sk napíšte na koho svoju registráciu chcete preniesť s kompletnými údajmi (meno, priezvisko,adresa, dátum nar.,tím, email,tel.č., herná strana). Od 1.7.2020 nebude možná preregistrácia. Za pochopenie ďakujeme.

VYUŽITIE : Vstupné sa použije na organizačne náklady, zabezpečenie vody, WC, zabezpečenie máp, atráp, realizáciu dediny a všetky potrebne úkony spojené s organizáciou.

TECHNIKÁLY : na podujatí budú zabezpečené dve vozidla V3S, ktoré budú slúžiť herným stranam pri presune na misie alebo na základňu. Vlastné technikaly sú v priestore zakázané. Výnimku určuje organizátor.