Global Defence Pact

Povinný dresscode : nohavice a blúza v príslušnom maskovacom vzore danej hernej strany + pokrývka hlavy.
Ostatné časti odevu je možné mať v akejkoľvek tmavej/army farbe okrem maskovacieho vzoru druhej hernej strany. Taktických doplnkov ako je napr. vesta,zbraň,... sa povinný dresscode netýka. Povinné je mať pri sebe nálepku príslušnej hernej strany s názvom čaty.

Pokrývka hlavy : prilba v maskovaciom vzore armády, šiltovka, zelený baret

Doplnkový dresscode: modra rozlišovacia páska

Armáda: tvorená jednotkami členských krajín NATO

Povolený maskovací vzor: výlučne vzory členských krajín NATO.

Zakázaný maskovací vzor: všetky maskovacie vzory Ruska a jeho spojencov

1 1 1 1 1 1 1